Paskambinkite: 8-679-63032          parašykite el. laišką

Buhalterinės apskaitos programos naujovės 2016m. - mokymai

Duomenų keitimosi tarp UAB „Stekas“ buhalterinės apskaitos programos  ir internetinės bankininkystės apskaitos

sistemų pagal SEPA reikalavimus (ISO 20022 XML standartas)

funkcijos pristatymas.

 

Funkcijos, skirtos perskaičiuoti nurodytų valstybės tarnautojų darbo užmokestį darbo užmokesčio apskaitos programoje STEKAS-Alga,

pristatymas.

Galimybės:

sukaupti faktiškai priskaičiuotas atlyginimo, priedų už stažą ar klasę bei išmokų pagal vidutinį atlyginimą sumas nurodytiems darbuotojams;

sukaupti atlyginimą ir priedus, kurie būtų buvę apskaičiuoti, taikant nesumažintus koeficientus bei procentus;

apskaičiuoti nesumažintas laikinojo nedarbingumo, atostoginių bei kitas išmokas;

apskaičiuoti asmenims priklausančią grąžinti neišmokėto darbo užmokesčio dalį (atlyginimo, priedų, atostoginių bei kitų išmokų skirtumą, pritaikant koeficientus 0.980-0.955.),

papildomai mokamas darbdavio draudėjo ir apdraustojo socialinio draudimo įmokas bei darbuotojo mokamą gyventojų pajamų mokestį;

pateikti suderintos formos dokumentą–pažymą darbuotojui bei suminę pažymą dėl lėšų poreikio įmonei.

Pagal poreikį konvertuoti sumas į eurus;

priskaičiuoti ir išmokėti asmenims priklausančio grąžinti neišmokėto darbo užmokesčiodalį, atsižvelgiant į valstybės patvirtintas procentines dalis 2016- 2020 metams.

Importuoti duomenis iš kitų buhalterinių apskaitos programų.