Paskambinkite: 8-679-63032          parašykite el. laišką

Sukurtas studentų apskaitos modulis kolegijos ir universitetams, aukštosioms mokykloms 2015-02-09

 

 1. PRIEIGA IR GALIMI VEIKSMAI SU KAUPIAMAIS DUOMENIMIS:

 

  1. Studentas:

  • matyti savo kortelės duomenis,

  • keisti tam tikrus kortelės duomenis (adresą, tel. nr. ir pan.),

  • matyti savo mokesčių, įmokų, skolų ataskaitas,

  • spausdinti kvitus mokesčiams mokėti,

  • pateikti pažymų užsakymus studijų skyriui,

  • matyti sudarytų sutarčių sąrašą.

1.2. Darbuotojas:

  • matyti visus studentus iš darbuotojui priskirto fakulteto ir pasiekti jų duomenis,

  • filtruoti duomenis pagal kursą, grupę, bendrabutį,

  • ieškoti konkretaus studento duomenų,

  • redaguoti ir įvesti naują studento kortelę,

  • paskirti studentams stipendijas,

  • keisti studentams paskirtas stipendijas,

  • kurti stipendijų faktūras,

  • redaguoti su studentais sudarytas sutartis,

  • išrašyti studentams sąskaitas,

  • generuoti sąskaitas pagal sudarytas sutartis,

  • gauti detalią studentui išrašytų sąskaitų ir atliktų mokėjimų ataskaitą,

  • gauti ataskaitą apie paskirtas stipendijas,

  • matyti darbuotojui priskirto fakulteto studentų užsakytas pažymas,

  • spausdinti pažymas.

1.3. Bendrabučių administratoriams:

  • matyti visų administruojamo bendrabučio gyventojų duomenis (sutartis, išrašytas sąskaitas, skolas),

  • sudaryti ir redaguoti su gyventoju sudarytą sutartį,

  • spausdinti atsiskaitymų už bendrabutį kvitus,

  • ieškoti konkretaus gyventojo duomenų,

  • gauti detalią gyventojui išrašytų sąskaitų ir atliktų mokėjimų ataskaitą.

 1. SUTARTYS:

 

 • Sudaryti Pirkimo (stipendijos, pašalpos ir kiti išmokėjimai) ir Pardavimo (mokestis už mokslą, mokestis už bendrabutį ir kt.) sutartis su studentais, pasirenkant studentus pagal fakultetą, studijų formą, kursą, grupę, arba konkretų studentą,

 • Atspausdinti sutartį pagal šabloną,

 • Nutraukti sutartį,

 • Gauti pardavimo sutarčių sąrašus pagal datų intervalą, fakultetą, bendrabutį, sutarčių būseną, ar konkretų studentą,

 • Gauti pirkimo sutarčių sąrašus pagal datų intervalą, fakultetą, bendrabutį, sutarčių būseną, ar konkretų studentą,

 • Kaupti sutarčių istoriją.

 1. MOKESČIAI:

 

 • Priskaičiuoti mokesčius. Pagal sudarytas su studentu Pardavimo sutartis formuoti sąskaitas pagal konkretų studentą, studentų grupę, arba sutarčių rūšį nurodytam laikotarpiui, nurodant mokesčio tipą (bendrabutis, įmoka už mokslą ir t.t.),

 • Išrašyti vienkartinę sąskaitą studentui rankiniu būdu su galimybe pasirinkti neribotą kiekį paslaugų bei nurodyti įsakymo numerį,

 • Saugoti istoriją apie priskaičiuotus mokesčius,

 • Gauti priskaičiuotų mokesčių (pardavimo sąskaitų) sąrašus pagal fakultetą, studijų formą, kursą, grupę, konkretų studentą  ar konkrečią paslaugą (įmoka už mokslą, bendrabutis ir t.t.),

 1. IŠMOKĖJIMAI:

 

 • Priskaičiuoti išmokėjimus. Pagal sudarytas su studentu Pirkimo sutartis formuoti sąskaitas pagal konkretų studentą, studentų grupę, arba sutarčių rūšį nurodytam laikotarpiui, nurodant išmokėjimo tipą (stipendija, pašalpa ir t.t.),

 • Saugoti istoriją apie priskaičiuotus mokėjimus,

 • Gauti priskaičiuotų mokėjimų (pirkimo sąskaitų) sąrašus pagal fakultetą, studijų formą, kursą, grupę, konkretų studentą ar konkrečią paslaugą (stipendija, pašalpa ir t.t.),

 1. KITOS OPERACIJOS:

 

  • Registruoti ateinančių laikotarpių pajamas,

  • Pagal suformuotus studentų užsakymus rengti pažymas:

   • pažyma apie studijas,

   • pažyma apie išmokamas stipendijas,

   • pažyma apie sumokėtas įmokas už studijas,

   • pažyma apie sumokėtas įmokas už bendrabučio paslaugas,

  • parengti informaciją VMI (deklaracija FR0613),

  • importuoti studentų sąrašą iš CSV failo,

  • eksportuoti ataskaitas į pdf failus.

 1. ATASKAITOS:

 

  • SKOLŲ ataskaita pagal vieną ar kelis žemiau išvardintus kriterijus:

   • datų intervalą,

   • fakultetą,

   • studijų formą,

   • kursą,

   • grupę,

   • studentų būseną,

   • konkretų studentą.

  • detali studento SKOLŲ pagal dokumentus ir jų apmokėjimo istorija su galimybe filtruoti informaciją pagal konkrečią/kelias paslaugas (bendrabutį, įmokas už mokslą ir t.t.),

  • pradelstos studento skolos detaliai pagal dokumentus.

  1. STEKAS PLIUS“ GALIMYBĖS:

 

 • vykdyti mokėjimus studentui už konkrečias sąskaitas/paslaugas (stipendija, pašalpa ir t.t.),

 • eksportuoti mokėjimus studentui į banką LITAS-ESIS formatu,

 • importuoti mokėjimus iš banko LITAS-ESIS formatu,

 • vykdyti gautų mokesčių dengimus su pardavimo sąskaitomis,

 • gauti ataskaitą išmokėtos stipendijos ir kitos išmokos,

 • vykdyti nuolaidų suteikimą studentui,

 • registruoti mokėjimų grąžinimus,

 • registruoti tarpusavio atsiskaitymus, kai tas pats studentas yra ir mokesčių mokėtojas, ir mokėjimų gavėjas.